رموز آیلتس IELTS استاد فرقانی دارنده آیلتس 8 مقیم استرالیا دارنده مدرک CELTA از دانشگاه کمبریج انگلستان مدرس دوره های تخصصی IELTS در آموزشگاه های معتبر ایران برگزار کننده دوره های خصوصی و حرفه ای آزمون آیلتس بصورت آنلاین ما تنها آیلتس را هدف گرفته ایم تلفن تماس: 0061405136658 SKYPE ID: BEHNAM FORGHANI اعتبار ما, نتایج عالی زبان آموزان اینجانب ما در آرمون IELTS است آدرس: استرالیا, سیدنی, هورنزبی لینک تلگرام: TELEGRAM.ME/IELTSSECRETS http://ieltssecrets.ir 2020-10-26T22:14:52+01:00 text/html 2017-09-19T22:22:07+01:00 ieltssecrets.ir بهنام فرقانی ACADEMIC WRITING 11 http://ieltssecrets.ir/post/253 <div><br></div><div><p class="MsoNormal" style="text-align: left;"><strong><span style="font-size: 14pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-weight: normal; direction: ltr;">The charts below show reasons for travel and the main issues for the travelling public in the US in 2009.</span></strong><b><span style="font-size:14.0pt; line-height:107%;mso-no-proof:yes"><o:p></o:p></span></b></p></div><img src="http://ielts-simon.com/.a/6a0120a5bb05d8970c01b7c911f39b970b-500wi" alt="Bar pie"> <div><br></div><div><br></div> text/html 2016-08-16T23:07:57+01:00 ieltssecrets.ir بهنام فرقانی آموزش آنلاین زبان انگلیسی و آیلتس توسط مدرس ایرانی در استرالیا http://ieltssecrets.ir/post/252 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="5">آموزش خصوصی آیلتس و زبان انگلیسی در سیدنی استرالیا</font></div><font face="Mihan-Nassim"><div style="text-align: right;"><font size="4">به استحضار می رساند از این پس می توانید بصورت آنلاین و از طریق اینترنت ( اسکایپ و یا هر اپلیکیشن دیگر مانند لاین, آیمو, واتس اپ و...) در کلاسهای آمادگی اینجانب شرکت نمایید.&nbsp;</font></div></font><div><font size="4" face="Mihan-Nassim">اینجانب مقیم سیدنی ,(هورنزبی) هستم و هموطنان مقیم سیدنی می توانند در کلاسهای حضوری اینجانب شرکت نمایند.</font></div><div><font face="Mihan-Nassim" size="4">برای اطلاع از هزینه ها به پایین صفحه مراجعه فرمایید.<br></font><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="https://www.newcastle.edu.au/__data/assets/image/0005/75929/English-Australia-logo.png"></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font size="4">دوره های آنلاین آیلتس&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: center; border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; color: rgb(255, 255, 255); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; width: 627px; background-color: rgb(153, 51, 153);"><tbody><tr><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;"><font size="3">&nbsp;نام دوره</font></td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;"><font size="3">سطح</font></td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;"><font size="3">هدف از دوره&nbsp;</font></td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;"><font size="3">تعداد جلسات&nbsp;</font></td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;"><font size="3">&nbsp;زمان کل دوره</font></td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;"><font size="3">&nbsp;شهریه هر جلسه (تومان)</font></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;">EXPRESS 1&nbsp;</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;">&nbsp;PRE-INTERMEDIATE</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;">كسب دانش پایه زبان&nbsp;</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;">10</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;">یک ماه</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;">60,000</td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;">&nbsp;EXPRESS 2 &nbsp;</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;">&nbsp;INTERMEDIATE</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;">كسب دانش پایه زبان&nbsp;</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;">10</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;">یک ماه</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;">60,000</td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;">PRE-IELTS&nbsp;</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;">UPPER-INTERMEDIATE&nbsp;</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;">&nbsp;رسیدن به نمره 5</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;">10</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;">یک ماه</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;">&nbsp;70,000</td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;">IELTS&nbsp;</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;">ADVENCED</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;">رسیدن به نمره 6&nbsp;</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;">10</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;">یک ماه</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;">70,000</td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;">IELTS MASTER&nbsp;</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;">MINIMUM IELTS SCORE 6&nbsp;</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;">رسیدن به نمره 7 و بالاتر&nbsp;</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;">10</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;">یک ماه</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;">80,000&nbsp;</td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;"><font size="2" color="#ffff66"><b>INTENSIVE&nbsp;</b></font></td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;"><font size="2" color="#ffff66"><b>ندارد</b></font></td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;"><font size="2" color="#ffff66"><b>یادگیری فشرده کلیه نکات آیلتس</b></font></td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;"><font size="2" color="#ffff66"><b>10</b></font></td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;"><font size="2" color="#ffff66"><b>یک ماه</b></font></td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;"><font size="2" color="#ffff66"><b>90,000</b></font></td></tr></tbody></table><div style="text-align: center;"><font color="#333333" face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px;"><br></span></font></div><font size="3" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; line-height: 25px; text-align: justify;"><div style="text-align: right;"><div style="font-size: 12px; text-align: center;"><font size="4">دوره های آنلاین آیلتس&nbsp;</font></div><div style="font-size: 12px; text-align: center;"><font color="#333333" face="Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif"><br></font></div><table cellspacing="1" cellpadding="1" align="" style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: center; border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; color: rgb(255, 255, 255); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; width: 627px; background-color: rgb(153, 51, 153);"><tbody><tr><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;"><font size="3">&nbsp;نام دوره</font></td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;"><font size="3">سطح</font></td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;"><font size="3">هدف از دوره&nbsp;</font></td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;"><font size="3">تعداد جلسات&nbsp;</font></td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;"><font size="3">&nbsp;زمان کل دوره</font></td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;"><font size="3">&nbsp;شهریه هر جلسه (دلار)</font></td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;">EXPRESS 1&nbsp;</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;">&nbsp;PRE-INTERMEDIATE</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;">كسب دانش پایه زبان&nbsp;</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;">12</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;">یک ماه</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;">$40</td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;">&nbsp;EXPRESS 2 &nbsp;</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;">&nbsp;INTERMEDIATE</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;">كسب دانش پایه زبان&nbsp;</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;">12</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;">یک ماه</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;">$40</td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;">PRE-IELTS&nbsp;</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;">UPPER-INTERMEDIATE&nbsp;</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;">&nbsp;رسیدن به نمره 5</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;">12</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;">یک ماه</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;">$45</td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;">IELTS&nbsp;</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;">ADVENCED</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;">رسیدن به نمره 6&nbsp;</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;">12</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;">یک ماه</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;">$45</td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;">IELTS MASTER&nbsp;</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;">MINIMUM IELTS SCORE 6&nbsp;</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;">رسیدن به نمره 7 و بالاتر&nbsp;</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;">12</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;">یک ماه</td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;">$50</td></tr><tr><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;"><font size="2" color="#ffff66"><b>INTENSIVE&nbsp;</b></font></td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;"><font size="2" color="#ffff66"><b>ندارد</b></font></td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;"><font size="2" color="#ffff66"><b>یادگیری فشرده کلیه نکات آیلتس</b></font></td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;"><font size="2" color="#ffff66"><b>10</b></font></td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 99px;"><font size="2" color="#ffff66"><b>یک ماه</b></font></td><td style="border: 3px solid rgb(255, 204, 204); border-collapse: collapse; width: 100px;"><font size="2" color="#ffff66"><b>$55<br><br></b></font></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: right;"><br></div></font><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font size="3">* سیدنی در حال حاضر هفت ساعت از ایران جلوتر است بنابر این ساعات تماس شما باید بین 2 صبح الی 5 بعد از ظهر ایران باشد.</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font size="3">* شما می توانید هزینه را به حساب اینجانب در ایران به ریال و در استرالیا به دلار واریز نمایید.</font></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font size="3">*ایرانیان مقیم سیدنی می توانند در کلاسهای حضوری اینجانب نیز شرکت نمایند.</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify;"><div style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;">*چنانچه اپلیکیشنهای تصویری مانند لاین, اسکایپ و یا ایمو دارید, جهت مشاوره ی تصویری تماس بگیرید.</span></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">جهت هماهنگی در خصوص زمان برگزاری كلاسها تماس بگیرید</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4">MOBILE : +61405136658</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">تعیین سطح و مشاوره رایگان است</font></div></div></div> text/html 2016-04-12T02:32:37+01:00 ieltssecrets.ir بهنام فرقانی تلگرام رموز آیلتس http://ieltssecrets.ir/post/251 <div style="text-align: center;"><font size="4" color="#cc0000">به کانال ما در تلگرام بپیوندید و هر روز از مطالب آموزشی آن بطور رایگان استفاده کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#cc0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#330099">TELEGRAM.ME/IELTSSECRETS</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" color="#330099">رموز آیلتس</font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://dc611.4shared.com/img/wtMOilXtce/s24/1540943a608/TELEGRAM?async&amp;rand=0.0496158052529867"></div> text/html 2016-04-08T13:03:16+01:00 ieltssecrets.ir بهنام فرقانی زبان آموز موفق در آزمون آیلتس- آقای نثاری http://ieltssecrets.ir/post/249 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font size="5">کارنامه آیلتس آقای نثاری</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font size="5">صرفا پس از گذراندن 3 جلسه فشرده با اینجانب موفق به کسب نمره 7.5 در آزمون آیلتس گردیدند</font></div><div><font size="5"><br></font></div></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://dc611.4shared.com/img/TQ3GyyeOce/s24/153f6e50ec0/MOHAMAD_NESARI_LOCKED?async&amp;rand=0.26697350896760996"></div> text/html 2016-04-08T12:56:58+01:00 ieltssecrets.ir بهنام فرقانی زبان آموز موفق در آزمون آیلتس- آقای یوسفی http://ieltssecrets.ir/post/248 <div style="text-align: center;"><div><font size="5">کارنامه آیلتس آقای یوسفی</font></div><div><font size="5">صرفا پس از گذراندن 5 جلسه فشرده با اینجانب موفق به کسب نمره 6.5 در آزمون آیلتس گردیدند</font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><img src="http://dc611.4shared.com/img/Yd6OczMYce/s24/153f6e4d810/AMIR_YOUSEFI_LOCKED?async&amp;rand=0.059129941617256376"></div></div> text/html 2016-04-07T09:00:22+01:00 ieltssecrets.ir بهنام فرقانی زبان آموز موفق در آزمون آیلنس- آقای حسین زاده http://ieltssecrets.ir/post/247 <div style="text-align: center;"><font size="5">کارنامه آیلتس آقای حسین زاده</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">صرفا پس از گذراندن 3 جلسه فشرده با اینجانب موفق به کسب نمره 6.5 در آزمون آیلتس گردیدند</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://dc611.4shared.com/img/1KG5PMAmba/s24/153f6e4f368/SHAHIN_HOSEIN_ZADEH_LOCKED?async&amp;rand=0.6703930600710946"></div> text/html 2016-04-07T08:33:49+01:00 ieltssecrets.ir بهنام فرقانی زبان آموز موفق در آزمون آیلتس- آقای بابک نژاد http://ieltssecrets.ir/post/246 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><font size="5">کارنامه آیلتس آقای بابک نژاد</font></div><div><font size="5">صرفا پس از گذراندن 10 جلسه فشرده با اینجانب موفق به کسب نمره 6 در آزمون آیلتس گردیدند</font></div><div><font size="5"><br></font></div></div><div style="text-align: center;"><img src="http://dc611.4shared.com/img/KYx-j-Ieba/s24/153f0d0bcc8/MR_BABAK_NEJAD?async&amp;rand=0.7939024831837929"></div> text/html 2016-04-01T12:33:42+01:00 ieltssecrets.ir بهنام فرقانی جزوات تخصصی رموز آیلتس http://ieltssecrets.ir/post/245 <div style="text-align: center;"><font size="5">IELTS EBOOKS</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">جزوات تخصصی رموز آیلتس</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">جزوه تخصصی</font><span style="font-size: medium;">IELTS</span><font size="3">&nbsp;Writing&nbsp;</font><span style="font-size: medium;">Essay : صد هزار تومان</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRcKG8y1Rj96JjVF6G3_wbTe6B81ikxzQaCDlIRLz-sZwRU92_w4Q"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><font size="3">جزوه تخصصی &nbsp;</font><span style="font-size: medium;">IELTS&nbsp;</span><span style="font-size: medium;">Writing Task 1: پنجاه هزار تومان</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRcKG8y1Rj96JjVF6G3_wbTe6B81ikxzQaCDlIRLz-sZwRU92_w4Q"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">جزوه تخصصی IELTS Speaking: پنجاه هزار تومان</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://kapoynako34.webs.com/IELTS_Speaking_Book.jpg">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><font size="3">جزوه تخصصی Ideas For IELTS:&nbsp;</font><span style="font-size: medium;">پنجاه هزار تومان</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">&nbsp;</span><img src="http://www.nativespeakeronline.com/wp-content/uploads/2013/08/speaking_topics2.png" style="text-align: right;"></div><div><span style="font-size: medium;"><br></span></div><div><font size="3"><br></font></div><div><br></div><div><font size="3"><br></font></div></div><div style="text-align: right;"><font size="3"><br></font></div> text/html 2016-03-07T02:10:23+01:00 ieltssecrets.ir بهنام فرقانی SPEAKING PART 2- NO 13 http://ieltssecrets.ir/post/244 <div style="direction:ltr;text-align:left"><h3 style="text-align: center; margin: 0.75pt 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img src="http://pmtips.net/wp-content/uploads/2010/02/positive-team.jpg"></h3><h3 style="margin: 0.75pt 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><u><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-weight: normal;"><font size="4" color="#330033">IELTS Speaking Part 2: team project<o:p></o:p></font></span></u></h3><h3 style="margin: 0.75pt 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"> <p style="margin-top:7.5pt;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left: 0cm;line-height:14.65pt"><font size="3" style="font-weight: normal;" color="#993399"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Describe a team project that you worked on. You should say:</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 3.75pt 7.5pt 3.75pt 43.5pt; text-indent: -18pt; line-height: 14.65pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><font size="3" style="font-weight: normal;" color="#993399"><span style="font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">what it was</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 3.75pt 7.5pt 3.75pt 43.5pt; text-indent: -18pt; line-height: 14.65pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><font size="3" style="font-weight: normal;" color="#993399"><span style="font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">what you did</span><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 3.75pt 7.5pt 3.75pt 43.5pt; text-indent: -18pt; line-height: 14.65pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><font size="3" style="font-weight: normal;"><font color="#993399"><span style="font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">and how you felt about it.</span></font><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p style="margin-top:7.5pt;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left: 0cm;line-height:14.65pt"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-weight: normal;"><font size="3">&nbsp;</font></span></p> <p style="margin-top:7.5pt;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left: 0cm;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-weight: normal;"><font size="3">I’d like to talk about a team project that I was involved in during my final term at business school. There were four of us on the team, and our task was to work with a local company to research a new market, in a European country, for one of their products or services. Our objective was to produce a report and give a presentation.<o:p></o:p></font></span></p> <p style="margin-top:7.5pt;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left: 0cm;text-align:justify;line-height:115%"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-weight: normal;"><font size="3">The first thing we did was split into two groups of two. We had been assigned a company that produced a range of bicycle accessories, so two of us spent some time getting to know the company while the other two researched the market and the competitors in the target country, which was Germany. In the end, I think it was a successful project because we managed to identify a possible gap in the market in Germany for one of the company’s products. Our group presentation also went really well.<o:p></o:p></font></span></p> <p style="margin-top:7.5pt;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left: 0cm;text-align:justify;line-height:115%"><font size="3" style="font-weight: normal;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Until that point, the course had been all about business theory, so it was quite a learning experience to work with a real company. I felt a real sense of accomplishment when we handed in our report and delivered our presentation, and I think all of us were proud of what we had done</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 115%;">.</span></font></p><p style="margin-top:7.5pt;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left: 0cm;text-align:justify;line-height:115%"><font size="3" style="font-weight: normal;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 115%;">Vocabularies</span><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 115%;">:</span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 3.75pt 7.5pt 3.75pt 43.5pt; text-indent: -18pt; line-height: 14.65pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><!--[if !supportLists]--><font size="3" style="font-weight: normal;"><span style="font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">a team project with 3 members on each team<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 3.75pt 7.5pt 3.75pt 43.5pt; text-indent: -18pt; line-height: 14.65pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><!--[if !supportLists]--><font size="3" style="font-weight: normal;"><span style="font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">It was quite a learning experience<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 3.75pt 7.5pt 3.75pt 43.5pt; text-indent: -18pt; line-height: 14.65pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><!--[if !supportLists]--><font size="3" style="font-weight: normal;"><span style="font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">In the end, I think it was a successful project<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 3.75pt 7.5pt 3.75pt 43.5pt; text-indent: -18pt; line-height: 14.65pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><!--[if !supportLists]--><font size="3" style="font-weight: normal;"><span style="font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Our task was to...<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 3.75pt 7.5pt 3.75pt 43.5pt; text-indent: -18pt; line-height: 14.65pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><!--[if !supportLists]--><font size="3" style="font-weight: normal;"><span style="font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">We had to collaborate<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 3.75pt 7.5pt 3.75pt 43.5pt; text-indent: -18pt; line-height: 14.65pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><!--[if !supportLists]--><font size="3" style="font-weight: normal;"><span style="font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">The challenges were intense but fun<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 3.75pt 7.5pt 3.75pt 43.5pt; text-indent: -18pt; line-height: 14.65pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><!--[if !supportLists]--><font size="3" style="font-weight: normal;"><span style="font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">a real sense of accomplishment<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 3.75pt 7.5pt 3.75pt 43.5pt; text-indent: -18pt; line-height: 14.65pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><!--[if !supportLists]--><font size="3" style="font-weight: normal;"><span style="font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">It was more rewarding than I could have imagined<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 3.75pt 7.5pt 3.75pt 43.5pt; text-indent: -18pt; line-height: 14.65pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><!--[if !supportLists]--><font size="3" style="font-weight: normal;"><span style="font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">They were proud of what we had done<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 3.75pt 7.5pt 3.75pt 43.5pt; text-indent: -18pt; line-height: 14.65pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><!--[if !supportLists]--><font size="3" style="font-weight: normal;"><span style="font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">Success is a team project<o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 3.75pt 7.5pt 3.75pt 43.5pt; text-indent: -18pt; line-height: 14.65pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><!--[if !supportLists]--><font size="3" style="font-weight: normal;"><span style="font-family: Symbol;">·<span style="font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-family: Arial, sans-serif;">share the burden<o:p></o:p></span></font></p> <!--EndFragment--><br><o:p></o:p><p></p></h3> </div> text/html 2016-02-06T02:22:44+01:00 ieltssecrets.ir بهنام فرقانی SPEAKING PART 2- NO 12 http://ieltssecrets.ir/post/243 <div style="direction:ltr;text-align:left"><h3 style="margin: 0.75pt 0cm 7.5pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><u><span style="font-size: 16pt; font-weight: normal;"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" color="#330033">IELTS Speaking Part 2: old building description<o:p></o:p></font></span></u></h3> <p style="margin-top:7.5pt;margin-right:0cm;margin-bottom:7.5pt;margin-left: 0cm;line-height:14.65pt"><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#993399">Describe an old building that you like. You should say:<o:p></o:p></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 3.75pt 7.5pt 3.75pt 43.5pt; text-indent: -18pt; line-height: 14.65pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><span style="font-size: 10pt;">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt;">where it is</span><span style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 3.75pt 7.5pt 3.75pt 43.5pt; text-indent: -18pt; line-height: 14.65pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><span style="font-size: 10pt;">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt;">what it is used for</span><span style="font-size: 12pt;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 3.75pt 7.5pt 3.75pt 43.5pt; text-indent: -18pt; line-height: 14.65pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><!--[if !supportLists]--><font face="verdana, arial, helvetica, sans-serif" color="#993399"><span style="font-size: 10pt;">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt;">and why you like it.</span></font><span style="font-size: 12pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 3.75pt 7.5pt 3.75pt 43.5pt; line-height: 14.65pt; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.75pt;margin-right:7.5pt;margin-bottom: 3.75pt;margin-left:43.5pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2; tab-stops:list 36.0pt;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">1.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">I'm going to describe a very famous building in New York: the Empire State Building. People might not think of it as an old building, but the Empire State Building was built in 1931, so I don't think it can be classed as new. It's located on Manhattan island and it's probably the most distinctive and recognisable building when you look at New York's skyline.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.75pt;margin-right:7.5pt;margin-bottom: 3.75pt;margin-left:43.5pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2; tab-stops:list 36.0pt;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">2.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">As far as I know, the Empire State Building is an office building, but visitors can go up to an observation deck on the top floor, which is the 102nd floor. There's also a 360-degree observation area on the 86th floor. Apparently, the building makes more money from the sale of tickets to the observation floors than it does from office rentals.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="margin-top:3.75pt;margin-right:7.5pt;margin-bottom: 3.75pt;margin-left:43.5pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2; tab-stops:list 36.0pt;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">3.<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';"> </span></span><!--[endif]--><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: Arial, sans-serif;">I think the Empire State Building is still one of the most impressive skyscrapers in the world. It's such an iconic structure, and it's amazing to think that it was built around 80 years ago. The best thing about the building is the viewing deck on the top floor, which offers spectacular views of the city; it's definitely the best vantage point in New York. I'd recommend anyone who visits the city to go there and experience the view.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:3.75pt;margin-right:7.5pt;margin-bottom: 3.75pt;margin-left:43.5pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2; tab-stops:list 36.0pt;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 16px; line-height: 18.4px;">Classed: Classified كلاسه بندی شده</span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:3.75pt;margin-right:7.5pt;margin-bottom: 3.75pt;margin-left:43.5pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2; tab-stops:list 36.0pt;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 16px; line-height: 18.4px;">Distinctive: متمایز</span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:3.75pt;margin-right:7.5pt;margin-bottom: 3.75pt;margin-left:43.5pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2; tab-stops:list 36.0pt;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 16px; line-height: 18.4px;">recognisable: قابل تشخیص</span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:3.75pt;margin-right:7.5pt;margin-bottom: 3.75pt;margin-left:43.5pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2; tab-stops:list 36.0pt;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 16px; line-height: 18.4px;">Skyline: دورنمای یك شهر</span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:3.75pt;margin-right:7.5pt;margin-bottom: 3.75pt;margin-left:43.5pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2; tab-stops:list 36.0pt;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 16px; line-height: 18.4px;">Deck: سكو، عرشه&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:3.75pt;margin-right:7.5pt;margin-bottom: 3.75pt;margin-left:43.5pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2; tab-stops:list 36.0pt;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 16px; line-height: 18.4px;">Top floor: بالاترین طبقه</span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:3.75pt;margin-right:7.5pt;margin-bottom: 3.75pt;margin-left:43.5pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2; tab-stops:list 36.0pt;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 16px; line-height: 18.4px;">Rental: پول اجاره</span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:3.75pt;margin-right:7.5pt;margin-bottom: 3.75pt;margin-left:43.5pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2; tab-stops:list 36.0pt;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 16px; line-height: 18.4px;">Sale: فروش</span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:3.75pt;margin-right:7.5pt;margin-bottom: 3.75pt;margin-left:43.5pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2; tab-stops:list 36.0pt;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 16px; line-height: 18.4px;">Sky scraper: آسمان خراش</span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:3.75pt;margin-right:7.5pt;margin-bottom: 3.75pt;margin-left:43.5pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2; tab-stops:list 36.0pt;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 16px; line-height: 18.4px;">iconic: مهم و تاریخی</span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:3.75pt;margin-right:7.5pt;margin-bottom: 3.75pt;margin-left:43.5pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2; tab-stops:list 36.0pt;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 16px; line-height: 18.4px;">Spectacular: تماشایی</span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:3.75pt;margin-right:7.5pt;margin-bottom: 3.75pt;margin-left:43.5pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2; tab-stops:list 36.0pt;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 16px; line-height: 18.4px;">Vantage point: بهترین موقعیت دیدن</span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:3.75pt;margin-right:7.5pt;margin-bottom: 3.75pt;margin-left:43.5pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2; tab-stops:list 36.0pt;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><font face="Arial, sans-serif"><span style="font-size: 16px; line-height: 18.4px;"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:3.75pt;margin-right:7.5pt;margin-bottom: 3.75pt;margin-left:43.5pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2; tab-stops:list 36.0pt;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><img src="http://agbeat.com/wp-content/uploads/2012/04/nyc-skyline.jpg"></p><p class="MsoNormal" style="margin-top:3.75pt;margin-right:7.5pt;margin-bottom: 3.75pt;margin-left:43.5pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;mso-list:l0 level1 lfo2; tab-stops:list 36.0pt;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><br></p> </div> text/html 2016-01-25T00:37:35+01:00 ieltssecrets.ir بهنام فرقانی Essay 17 http://ieltssecrets.ir/post/242 <div style="direction:ltr;text-align:left"><h3><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-weight: normal;"><font color="#993399"><u><span style="font-size: 16pt; line-height: 24.5333px; font-family: Verdana, sans-serif;">IELTS Writing Task 2: 'salary' essay</span></u><span style="font-size: 13.5pt; line-height: 20.7px; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></span></p></h3><h3><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;mso-outline-level:3;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><i style="font-weight: normal; font-size: 11px;"><span style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif;"><font color="#330033">When choosing a job, the salary is the most important consideration. To what extent do you agree or disagree?</font></span></i></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif;">Many people choose their jobs based on the size of the salary offered. Personally, I disagree with the idea that money is the key consideration when deciding on a career, because I believe that other factors are equally important.</span><span style="font-size: 7.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif;">On the one hand, I agree that money is necessary in order for people to meet their basic needs. For example, we all need money to pay for housing, food, bills, health care, and education. Most people consider it a priority to at least earn a salary that allows them to cover these needs and have a reasonable quality of life. If people chose their jobs based on enjoyment or other non-financial factors, they might find it difficult to support themselves. Artists and musicians, for instance, are known for choosing a career path that they love, but that does not always provide them with enough money to live comfortably and raise a family.</span><span style="font-size: 7.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif;">Nevertheless, I believe that other considerations are just as important as what we earn in our jobs. Firstly, personal relationships and the atmosphere in a workplace are extremely important when choosing a job. Having a good manager or friendly colleagues, for example, can make a huge difference to workers’ levels of happiness and general quality of life. Secondly, many people’s feelings of job satisfaction come from their professional achievements, the skills they learn, and the position they reach, rather than the money they earn. Finally, some people choose a career because they want to help others and contribute something positive to society.</span><span style="font-size: 7.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif;">In conclusion, while salaries certainly affect people’s choice of profession, I do not believe that money outweighs all other motivators.</span><span style="font-size: 7.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif;">(275 words, band 9)</span><span style="font-size: 7.5pt; line-height: 115%; font-family: Tahoma, sans-serif;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><span style="font-weight: normal;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: Verdana, sans-serif;">based on/on the basis of بر اساس</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><font face="Verdana, sans-serif"><span style="font-size: 17.3333px; font-weight: normal; line-height: 19.9333px;">key consideration &nbsp;فاكتور اساسی</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><font face="Verdana, sans-serif"><span style="font-size: 17.3333px; font-weight: normal; line-height: 19.9333px;">equally important &nbsp;به همان اندازه مهم</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><font face="Verdana, sans-serif"><span style="font-size: 17.3333px; font-weight: normal; line-height: 19.9333px;">basic needs &nbsp;نیازهای اساسی و اولیه</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><font face="Verdana, sans-serif"><span style="font-size: 17.3333px; font-weight: normal; line-height: 19.9333px;">health care &nbsp;مراقبتهای بهداشتی، بهداشت</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><font face="Verdana, sans-serif"><span style="font-size: 17.3333px; font-weight: normal; line-height: 19.9333px;">cover the needs &nbsp;برآوردن نیازها</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><font face="Verdana, sans-serif"><span style="font-size: 17.3333px; font-weight: normal; line-height: 19.9333px;">career path &nbsp;مسیر شغلی</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><font face="Verdana, sans-serif"><span style="font-size: 17.3333px; font-weight: normal; line-height: 19.9333px;">considerations &nbsp;ملاحظات</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><font face="Verdana, sans-serif"><span style="font-size: 17.3333px; font-weight: normal; line-height: 19.9333px;">general quality of life &nbsp;كیفیت كلی زندگی</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><font face="Verdana, sans-serif"><span style="font-size: 17.3333px; font-weight: normal; line-height: 19.9333px;">job satisfaction &nbsp;رضایت شغلی</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><font face="Verdana, sans-serif"><span style="font-size: 17.3333px; font-weight: normal; line-height: 19.9333px;">outweigh &nbsp;مهم تر بودن</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;direction:ltr;unicode-bidi:embed"><font face="Verdana, sans-serif"><span style="font-size: 17.3333px; font-weight: normal; line-height: 19.9333px;">motivator &nbsp;مشوق</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:justify;mso-outline-level:3;direction:ltr;unicode-bidi:embed"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span dir="LTR" style="font-weight: normal;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p></h3> </div> text/html 2016-01-18T05:14:41+01:00 ieltssecrets.ir بهنام فرقانی ESSAY 16 http://ieltssecrets.ir/post/241 <div style="direction:ltr;text-align:left"><div><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"><font color="#993399">ESSAY 16:<u>&nbsp;'independence' question</u><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#330033"><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana, sans-serif;">Some people think that in the modern world we are more dependent on each other, while others think that people have become more independent.</span><span style="font-size: 14pt; font-family: 'MS Gothic';">
</span><span style="font-size: 14pt; font-family: Verdana, sans-serif;">&nbsp;Discuss both views and give your own opinion.</span></font><span style="font-size: 8pt; font-family: Verdana, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana, sans-serif;">People have different views about whether we are more or less dependent on others nowadays. In my view, modern life forces us to be more independent than people were in the past.</span><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana, sans-serif;">There are two main reasons why it could be argued that we are more dependent on each other now. Firstly, life is more complex and difficult, especially because the cost of living has increased so dramatically. For example, young adults tend to rely on their parents for help when buying a house. Property prices are higher than ever, and without help it would be impossible for many people to pay a deposit and a mortgage. Secondly, people seem to be more ambitious nowadays, and they want a better quality of life for their families. This means that both parents usually need to work full-time, and they depend on support from grandparents and babysitters for child care.</span><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana, sans-serif;">However, I would agree with those who believe that people are more independent these days. In most countries, families are becoming smaller and more dispersed, which means that people cannot count on relatives as much as they used to. We also have more freedom to travel and live far away from our home towns. For example, many students choose to study abroad instead of going to their local university, and this experience makes them more independent as they learn to live alone. Another factor in this growing independence is technology, which allows us to work alone and from any part of the world.</span><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="text-align: justify; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 12pt; font-family: Verdana, sans-serif;">In conclusion, while there are some reasons to believe that people now depend on each other more, my own view is that we are more independent than ever.</span><span style="font-size: 7.5pt; font-family: Verdana, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p><p style="line-height:115%"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span dir="LTR" style="font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p></div></div> text/html 2016-01-18T05:10:47+01:00 ieltssecrets.ir بهنام فرقانی ESSAY 15 http://ieltssecrets.ir/post/240 <div style="direction:ltr;text-align:left"><h3 style="MARGIN: auto 0cm"><span style="font-weight: normal;"> <h3 style="font-size: 16pt; margin: auto 0cm;"><span style="font-size: 16pt;"><font size="3" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif" color="#993399">ESSAY 15: 'happiness' essay</font></span></h3> <p><font size="4" color="#330033"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Happiness is considered very important in life.<br></font><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Why is it difficult to define?<br>What factors are important in achieving happiness?</font></font></p> <p style="text-align: justify; color: rgb(38, 38, 38); font-size: 16pt; line-height: 115%;"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 13pt"><font size="3" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">It is true that the majority of people would like to be happy in their lives. While the personal nature of happiness makes it difficult to describe, there do seem to be some common needs that we all share with regard to experiencing or achieving happiness.</font></span></p> <p style="text-align: justify; color: rgb(38, 38, 38); font-size: 16pt; line-height: 115%;"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 13pt"><font size="3" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Happiness is difficult to define because it means something different to each individual person. Nobody can fully understand or experience another person’s feelings, and we all have our own particular passions from which we take pleasure. Some people, for example, derive a sense of satisfaction from earning money or achieving success, whereas for others, health and family are much more important. At the same time, a range of other feelings, from excitement to peacefulness, may be associated with the idea of happiness, and the same person may therefore feel happy in a variety of different ways.</font></span></p> <p style="text-align: justify; color: rgb(38, 38, 38); font-size: 16pt; line-height: 115%;"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 13pt"><font size="3" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Although it seems almost impossible to give a precise definition of happiness, most people would agree that there are some basic preconditions to achieving it. Firstly, it is hard for a person to be happy if he or she does not have a safe place to live and enough food to eat. Our basic survival needs must surely be met before we can lead a pleasant life. Secondly, the greatest joy in life is usually found in shared experiences with family and friends, and it is rare to find a person who is content to live in complete isolation. Other key factors could be individual freedom and a sense of purpose in life.</font></span></p> <p style="text-align: justify; color: rgb(38, 38, 38); font-size: 16pt; line-height: 115%;"><span style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-SIZE: 13pt"><font size="3" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">In conclusion, happiness is difficult to define because it is particular to each individual, but I believe that our basic needs for shelter, food and company need to be fulfilled before we can experience it.</font></span></p> <p style="text-align: justify; color: rgb(38, 38, 38); font-size: 16pt;"><span style="FONT-SIZE: 13pt"><font size="3" face="verdana,arial,helvetica,sans-serif">(292 words, band 9)</font></span></p></span></h3></div> text/html 2016-01-12T03:22:22+01:00 ieltssecrets.ir بهنام فرقانی ESSAY 14 http://ieltssecrets.ir/post/239 <div style="direction:ltr;text-align:left"><p class="MsoNormal" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="line-height: 19.9333px;"><font size="4" color="#993399">ESSAY 14 (ROLE OF FATHERS)</font></span></span></p><p class="MsoNormal" style="direction: ltr; unicode-bidi: embed;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><span style="line-height: 16.35pt;"><font size="4"><font color="#330033">These days, more fathers stay at home and take care of their children while mothers go out to work.</font></font></span></span></p> <p style="margin: 8.35pt 0cm; line-height: 16.35pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;"><font size="4" color="#330033">What could be the reasons for this? Do you think it is a positive or a negative development?</font></span><span style="font-size: 13pt; font-family: Arial, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 8.35pt 0cm; line-height: 16.35pt; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13pt; line-height: 150%; text-align: justify;">It is true that men are increasingly likely to take on the role of househusband, while more women than ever are the breadwinners in their families. There could be several reasons for this, and I consider it to be a very positive trend.</span></p> <p style="margin: 8.35pt 0cm; text-align: justify; line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;">In recent years, parents have had to adapt to various changes in our societies. Equal rights movements have made great progress, and it has become normal for women to gain qualifications and pursue a career. It has also become socially acceptable for men to stay at home and look after their children. At the same time, the rising cost of living has meant that both marriage partners usually need to work and save money before starting a family. Therefore, when couples have children, they may decide who works and who stays at home depending on the personal preference of each partner, or based on which partner earns the most money.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 8.35pt 0cm; text-align: justify; line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;">In my view, the changes described above should be seen as progress. We should be happy to live in a society in which men and women have equal opportunities, and in which women are not put under pressure to sacrifice their careers. Equally, it seems only fair that men should be free to leave their jobs in order to assume childcare responsibilities if this is what they wish to do. Couples should be left to make their own decisions about which parental role each partner takes, according to their particular circumstances and needs.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 8.35pt 0cm; text-align: justify; line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;">In conclusion, the changing roles of men and women in the family are a result of wider changes in society, and I believe that these developments are desirable.<o:p></o:p></span></p> <p style="margin: 8.35pt 0cm; text-align: justify; line-height: 150%; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 13pt; line-height: 150%; font-family: Arial, sans-serif;">(274 words, band 9)</span><span style="font-size:13.0pt; line-height:150%"><o:p></o:p></span></p> </div> text/html 2016-01-12T03:08:39+01:00 ieltssecrets.ir بهنام فرقانی ESSAY 13 http://ieltssecrets.ir/post/238 <div style="direction:ltr;text-align:left"><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="4" color="#993399"><span style="line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;">ESSAY 13 (GLOBAL WARMING)</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font size="4"><span style="line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"><font color="#330033">Research shows that global warming is caused by human activity. What are the possible effects of climate change and what can governments and individuals do to reduce these?</font></span><span style="line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;">There is now little doubt that</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> global warming</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> and </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;">climate change</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;">are the result of</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> human activity. This has happened </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;">because of</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> a failure in environmental policy by governments and a lack of concern for </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;">wasted energy</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> by individuals.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;">It is almost universally accepted that climate change</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> is the consequence of</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> a number of </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;">environmental failings</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;">. Perhaps the most important of these is how </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;">fossil fuels such as gas and coal</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> are still the main</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> source of power</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;">. This is a problem because their use </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;">means that</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> a large amount of&nbsp;</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;">CO2 is released into the atmosphere</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;">causing</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> t</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;">he greenhouse effect</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;">. Another serious issue is how</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> illegal logging</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> continues in </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;">rainforests and the Amazon Basin</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> in particular. It should also not be forgotten that there </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;">is a connection between</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> global warming and the</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> inefficient use of energy</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> by consumers in the home.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;">While governments </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;">must</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> take prime responsibility for reducing climate change, individuals too </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;">can</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> play a part. Political leaders across the globe </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;">need to</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> cooperate so that research into</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> renewable forms of energy</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> such as </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;">wind and solar power</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> is properly funded and the use of </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;">coal and gas</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> in </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;">power stations</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> is phased out. They</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> must</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> also of course ensure that </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;">regulations against logging</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> are properly enforced. Consumers of energy </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;">can</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> help by </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;">insulating their homes</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> properly and using</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> solar panels</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> where possible so that less energy is required and wasted. These actions </span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;">should</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> limit the amount of CO2 in the atmosphere and so reduce the greenhouse effect.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="LTR" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: justify; line-height: 150%; direction: ltr; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;">In conclusion, while global warming is a serious threat to humanity, there are a number of steps that can be taken to reduce</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"> its effects</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 150%; font-family: Verdana, sans-serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Verdana&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> </div>